ชีวิตของฉันไม่ได้ง่าย…บันทึกคุณแม่ลูกสอง

…ชีวิตของฉันมันไม่ได้ง่าย  กว่าฉันจะผ่านไปแต่ละวันนั้นแ [...]