DIY Dollhouse

DIY Dallhouse.jpg

DIY Dollhouse : โละชั้นวางของเล่นมาเป็นบ้านตุ๊กตาแสนสนุก เสริมสร้างจินตนาการ & เล่นบทบาทสมมุติ

ปล. เด็กชายก็เล่นบ้านตุ๊กตาได้นะคะ^^

#legoduplo #LegoDuploLimitedEdition
#เพจเลี้ยงลูกอย่างมีความสุข

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s